Stockholm: Valberedningens förslag på nämndledamöter

Nu presenterar Fi Storstockholms valberedning de nominerade till ledamotsplatser i Stockholms stads nämnder.

Feministiskt initiativ har för få mandat i kommunfullmäktige för att automatiskt få nämndplatser, men eftersom vi är del av majoritetsstyret har de övriga partierna delat med sig av sina platser i åtta facknämnder och i fyra stadsdelsnämnder, en ordinarie plats och övriga ersättarplatser.

I Rådet för mänskliga rättigheter är Sissela Nordling Blanco ordförande. Där kommer vi dessutom få en ersättarplats som valberedningen också har berett.

De nominerade är:

Facknämnder
Arbetsmarknadsnämnden (ersättare): Armina Etminan
Kulturnämnden (ersättare): Sofia Lundin
Kyrkogårdsnämnden (ersättare): Lilia Manzoor Hultman
Socialnämnden (ordinarie): Anna Rantala Bonnier
Trafik- och renhållningsnämnden (ersättare): Malin Ericson
Utbildningsnämnden (ersättare): Jenny Sandsten
Äldrenämnden (ersättare): Isabella Pettersson
Överförmyndarnämnden (ersättare): Alexandra Byröd

Stadsdelsnämnder
Enskede-Årsta-Vantör (ersättare): Victoria Kawesa
Hässelby-Vällingby (ersättare): Kristina Henkel
Södermalm (ersättare): Michelle Jangmyr
Älvsjö (ersättare): Anna Göthner

Rådet för mänskliga rättigheter (ersättare): Foujan Rouzbeh

Nämndledamöterna väljs på medlemsmötet på söndag 30 november, anmäl dig här!