Stockholm: Vi har valt nämndledamöter

På medlemsmötet i går 30 november valde vi de personer som kommer att sitta i nämnder för Fi i Stockholms stad: åtta facknämnder och fyra stadsdelsnämnder. Vi valde också en person till Rådet för mänskliga rättigheter.

Läs mer om nämnderna här!

Facknämnder
Arbetsmarknadsnämnden (ersättare): Armina Etminan
Kulturnämnden (ersättare): Sofia Lundin
Kyrkogårdsnämnden (ersättare): Lilia Manzoor Hultman
Socialnämnden (ordinarie): Anna Rantala Bonnier
Trafik- och renhållningsnämnden (ersättare): Malin Ericson
Utbildningsnämnden (ersättare): Jenny Sandsten
Äldrenämnden (ersättare): Isabella Pettersson
Överförmyndarnämnden (ersättare): Alexandra Byröd

Stadsdelsnämnder
Enskede-Årsta-Vantör (ersättare): vakant
Hässelby-Vällingby (ersättare): Kristina Henkel
Södermalm (ersättare): Michelle Jangmyr
Älvsjö (ersättare): Anna Göthner

Rådet för mänskliga rättigheter (ersättare): Victoria Kawesa