Tips: Manifestation för välfärden söndag 28 augusti

VÄLFÄRDSMANIFESTATIONEN 2011

Vi vill göra något åt den krympande välfärden. På plats har vi fria talare, politiker och artister, bland andra: Sonja Wallbom, Gunvor G Ericson, Emma Henriksson, Lars Ohly, Jenny Fjell, Johan Ehrenberg, Lena Holm, Lars Sjöblom, Veronica Palm och många fler.

Tid: kl. 12.00-15.30 söndag 28 augusti
Plats: Sergels Torg

”Vi har samlat olika samhällsaktörer som värnar om den krackelerande välfärden. Initiativet till arrangemanget kommer från fyra kvinnor som är engagerade i olika välfärdsfrågor, såsom utförsäkringarna, fattigdomen och arbetslösheten – inte minst Fas 3”, berättar Caroline Kiritsis, pressansvarig.

Förra årets Välfärdsmanifestation på Mynttorget blev uppmärksammad. I år blir manifestationen betydligt större med fler välkända namn på talarlistan, fler artister och förhoppningsvis även fler deltagare. Det blir ett stort arrangemang med stöd av ett flertal organisationer: V Storstockholm, SLUSSA, SSU Stockholm, Gemensam Välfärd Stockholm. Nu är det dags att visa att det finns ett levande motstånd mot åtstramningarna och en solidaritet människor emellan.

Välkomna hälsar arbetsgruppen för Välfärdsmanifestationen 2011!