Tips: Seminarium Invandrade kvinnor och arbetsmarknaden

Invandrade kvinnor och arbetsmarknaden
Tid: 29 februari kl. 13.00-15.00
Plats: L4-17, Riksdagen, Mynttorget 2
Arrangör: Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn i samarbete med riksdagens manliga nätverk
Anmälan: charlotte.albrektson@riksdagen.se

Arbetsmarknaden och invandrade kvinnors möjligheter
Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn anordnar i samband med 8 mars ett seminarium om invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden, möjligheter och hinder, samt i hemmet. Forskning visar att invandrarkvinnor ofta har sämre positioner i det svenska samhället. De möter många olika former av diskriminering i sin vardag. Nätverket vill vi belysa detta och förhoppningsvis kan seminariet även leda till förslag på åtgärder.

Inledning: Amineh Kakabaveh
I panelen:
– Mehrdad Darvishpour, Stockholms universitet
– Elin Landell, Arbetsmarknadsdepartementet
– Anna Giotas Sandquist, kommunledningsförvaltningen i Botkyrka
– Josefin Bring (V)
– Maria Stenberg (S)
Avslut: Henrik Ripa

Mehrdad Darvishpour är fil.dr. i sociologi och senior lektor vid Stockholms universitet och Mälardalens Högskola. Darvishpour har genomfört ett antal studier på temat kön, etnicitet och familj. Han kommer under seminariet att tal kring familjekonflikter i och med migration och dessas påverkan på jämställdhet; de hinder och barriärer som kvinnor med invandrarbakgrund möter i hemmet och på arbetsmarknaden.

Elin Landell, tidigare chef för enheten för integration och urban utveckling på Arbetsmarknadsdepartementet, är särskild utredare i utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare, AKKA-utredningen. AKKA-utredningen ska, senast den 15 oktober 2012, lämna förslag på åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Den 1 mars 2012 ska ett delbetänkande lämnas, där en kartläggning av nyanlända utrikes födda föräldrars uttag av föräldrapenning redovisas.

Anna Giotas Sandquist är utredningschef på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka. Hon kommer under seminariet att tala på temat Från osynlighet till jobb – en ödesfråga för en jämställd, hållbar samhällsutveckling i Botkyrka.

Välkommen till ett seminarium med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn, i samarbete med Varken hora eller kuvad och riksdagens manliga nätverk.