Diskussion kring genuspedagogik – rapport från förra medlemsträffen

I dag är det dags för medlemsträff igen, men först kommer här en rapport från förrförra tisdagen:

På senaste medlemsträffen med Fi Region Stockholm diskuterade vi olika sorters material kring genuspedagogik. Jenny Sandsten, ordinarie i skuggriksdagsgruppens utbildningsutskott, hade med sig fakta- och skönlitteratur, Kiwi och monsterhund, den första bok där hen används genomgående, underbart normkritiskt metodmaterial från Rädda barnen, Friends och Deja-rapporten (ett betänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan, tillsatt av regeringen, SOU 2010-99).

Annica Styrke (som nu är reserv i FiRS styrelse) och Karin Wiklund berättade om sitt examensarbete på lärarutbildningen där de kommit fram till en rad bra saker kring Deja-rapporten, bl.a. att den konstaterar ojämställdhet men kommer med få och ganska oklara problemlösningar. Rapporten tar ställning för att pojkar skulle vara biologiskt mindre mogna och att inga resurser krävs för att skapa jämställdhet. Ett steg fram och två ett steg tillbaka.

FI ser som ni vet jämställdhetsproblemen i skolan och vill lösa dem med mängder av maktkritiskt perspektiv och resurser! Läs mer i våra politiska dokument kring utbildningspolitik!