Ny styrelse för Fi Stockholm

På Fi Stockholms årsmöte under lördagen valdes en ny styrelse för Fi Stockholm, med både gamla och helt nya medlemmar.

Styrelsen består av 11 ledamöter, som väljs överlappande på två år. Eftersom några av ledamöterna från 2017 har lämnat i förtid är några av de nya fyllnadsvalda.

Ordförande: Lisa Palm (omval, 2 år)
Vice ordförande: Mia Modig (kvarstår)
Kassör: Viking Lindberg (fyllnadsval, 1 år)
Sekreterare: Malin Ericson (kvarstår)
Amanda Wickberg (kvarstår)
Antonia Simon (omval, 2 år)
Mikael Tot (omval, 2 år)
Simon Gozzi (fyllnadsval, 1 år)
Sofia Bellucci (omval/fyllnadsval, 1 år)
Tabesh Motazed Keyvani (nyval, 2 år)
Teresa Tot (omval, 2 år)

Till internrevisorer (1 år) valdes Hedda Tingskog och Madeleine Eriksson, till auktoriserad revisor (1 år) valdes Lena Isik, Winthers revisionsbyrå.

Till valberedning (1 år) valdes Andras Sellfors, Ilyas Khan, Peppe Carlsson och Sara Nilsson Dolah.

Fler ledamöter till valberedningen kommer att väljas på medlemsmöte i maj. Innan dess kommer vi att hålla informationsträffar om hur valberedningsuppdraget funkar. Är du redan nu intresserad av att vara med i valberdedningen? Mejla Malin!