Valberedningarnas förslag till årsmöte 2015

Fi Storstockholms två valberedningar har nu lämnat sina förslag. Det handlar dels om Fi Storstockholms styrelse 2015–2016, dels om några poster i Stockholms stad.

Förslag på styrelse

1. Anna Göthner (ordförande), Stockholm
2. Alle Eriksson (vice ordförande), Stockholm
3. Shukra Wall (kassör), Nacka
4. Elise Linnea Strömberg, Stockholm
5. Evy S Matei, Södertälje
6. Sandi Hanna, Solna
7. Maria Sjöberg, Stockholm
8. Carolina Berglund, Stockholm
9. Lisa Lee Axelsson, Stockholm
10. Josef Lindén, Stockholm
11. Ann-Sofie Ericson, Täby

Reservlista:
12. Lisa Ericson, Stockholm
13. Elinore Lindén Strand, Stockholm
14. Sandra Lamborn, Nacka

Ladda ned förslaget som pdf, ladda ned valberedningens motiveringar som pdf.

Förslag på poster i Stockholms stad

Skuggnämndledamöter
Exploateringsnämnden: Calle Öhlin
Idrottsnämnden: Kajsa Birgersson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Johanna Grant Axén
Stadsbyggnadsnämnden: Jill Jönsson

Ladda ned presentation av kandidater till skuggnämndledamöter som pdf.

Ordinarie ledamot i funktionshinderrådet
Robert Bengtsson

Ordinarie ledamot i revisionen
Kajsa Fogelberg

Ersättare i styrelsen för Stockholm vatten AB
Maria Pettersson

Ersättare i valnämnden
Nadine Jazzar

Ladda ned presentation av kandidater till några poster som pdf

Ladda ned hela förslaget som pdf.