Välkommen på medlemsmöte för Fi Storstockholm!

Vad: Medlemsmöte Feministiskt initiativ Storstockholm
Var: Kungsholmsgatan 8
När: 11 november 2017, kl. 11.00–14.00.

Fi Storstockholm bjuder in till medlemsmöte den 11 november 2017 i vår lokal på Kungsholmsgatan 8. På mötet ska arbetsordning för Fi Storstockholms valberedning samt röstningsförfarande vid Fi Storstockholms valkonferens den 10 februari beslutas. På mötet finns även möjlighet att kandidera till valberedningen för Fi Storstockholm.

Efter beslutsmötet bjuder vi på fika och går därefter gemensamt ut för att värva medlemmar som en del av Feministiskt initiativs nationella kampanj.

Ladda ned dagordning (pdf) och möteshandlingar (pdf).

Välkomna!
Fi Storstockholms styrelse