Politikträff 31/1, fokus på företagande och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Vi fortsätter i vår med våra politikträffar där vi ses och diskuterar vår egen politik och andra partiers politik utifrån olika teman, för att öka vår kunskap om de sittande partierna och att diskutera vad vi tycker fattas och hur politiken skulle kunna utmanas utifrån Feministiskt initiativs politik.

Varje träff har ett tema och denna gång är det dags att fördjupa oss i politik om företagande och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Träffen börjar med en kortare genomgång av de sittande partiernas åsikter på området och även redogörelse för vår egen politik på området. Därefter blir det tillfälle att diskutera olika frågor i mindre grupper. Vi kommer så långt det är möjligt att ha ett kommunalt fokus för att börja förbereda oss inför den kommunala valkampanjen 2014!

När: Torsdag 31 januari, kl 18.00-20.30
Var: Sputnik på Fallskärmsgatan 22 (karta) i Skarpnäck
Tillgänglighet: God
Kontaktperson: johanna.andersson4@gmail.com

Vill du läsa på lite i förväg rekommenderar vi länkarna nedan: Folkpartiet och Vänsterpartiet har inte någon specifik politik på området för Stockholm stad. Sverigedemokraterna sitter inte i Stockholm stad men kan vara intressanta att titta på ändå.

http://fistockholm.wordpress.com/politik/kommunpolitik-stockholm/#h
http://moderaterna.net/blog/politik/foretagande/
http://www.folkpartiet.se/var-politik/snabba-fakta/foretag-och-entreprenorskap/
http://www.stockholmscentern.se/sidor/foretagandet-ar-stockholms-motor.aspx
http://gamla.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=198001
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Var-politik/Jobb-och-tillvaxt/
http://www.vansterpartiet.se/politik/arbetslosheten/
https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/var-politik-a-till-o/

I morgon torsdag: uppstarts- och utskottsmöte

Nu startar vårterminen upp igen efter lite helgledighet! Terminen börjar med ett uppstarts- och utskottsmöte, första timmen är i första hand för dig som är intresserad av Feministiskt initiativ och vill veta mer om vår organisering och kommande aktiviteter Därefter är det tid för våra aktiva utskott att tillsammans planera det kommande året. För dig som är intresserad av att gå med i ett utskott är detta ett perfekt tillfälle att för dig att direkt få inblick i det aktiva arbetet.

18.00-19.00 Information om Feministiskt initiativ och kommande aktiviteter
19.00-21.00 Utskotten har tid att planera det kommande året

När: 17 januari, 18.00-21.00
Var: Sputnik på Fallskärmsgatan 22 (karta) i Skarpnäck
Tillgänglighet: God
Kontaktperson: Johanna Andersson

Kallelse till årsmöte för Feministiskt initiativ Region Stockholm 2013

Tid: Lördag 16 februari 2013, kl. 9.15–16.00. Registrering kl. 9.15–9.45, mötet startar kl. 9.45. Lunch intas på egen hand.
Plats: Beskowsalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Kommunikationer: T-bana Rådmansgatan
Tillgänglighet: God

Senast den 26 januari ska motioner ha kommit in till styrelsen. De ska i första hand skickas som Word-dokument eller motsvarande till stockholm@feministisktinitiativ.se. Vill du skicka motioner per post är adressen Fi Region Stockholm, Box 2056, 103 12 Stockholm. Inkomna motioner läggs upp på forumet senast den 28 januari.

Röstberättigade är närvarande på mötet som är medlemmar i Feministiskt initiativ 2013 och har uppgett adress i Stockholms län till nationella medlemsregistret. Du kan enkelt ordna ditt medlemskap på http://www.feministisktinitiativ.se/ta_initiativ.php. Har du betalat in avgiften senare än 26 januari, ta gärna ta med kopia på betalningen. Det är också möjligt att betala medlemsavgift i samband med registreringen.

Handlingar till årsmötet finns från den 2 februari på http://www.feministisktinitiativ.se/forum, under rubriken Stockholms län, kategori FiRS och tråden FiRS årsmöte 16 februari 2013 (direktlänk). Där hittar du också tips om hur du går tillväga för att skriva motioner. Saknar du inloggningsuppgifter, kontakta snarast möjligt forumet@feministisktinitiativ.se.

Följande ingår i denna kallelse
Dagordning
Meddelande från valberedningen – ladda ner pdf
Styrelsens proposition – ladda ner pdf

Följande handlingar kommer att läggas upp på forumet
Denna kallelse och bilagor
I rätt tid inkomna motioner
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens förslag på verksamhetsplan 2013
Valberedningens förslag på styrelse

Skriv ut och ta med dina egna handlingar, endast sena tillägg kommer att delas ut på plats.

Frågor eller problem? Mejla stockholm@feministisktinitiativ.se eller ring till vår medlems¬telefon 0736-52 18 36.

Dagordning
1 Årsmötets öppnande
2 Fastställande av dagordning
3 Val av ordförande för årsmötet
4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare
5 Val av justerare tillika rösträknare
6 Fråga om årsmötet har blivit i behörig ordning utlyst
7 Fastställande av röstlängd
8 Styrelsens verksamhetsberättelse
9 Revisorernas berättelse
10 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
11 Fastställande av antalet styrelseledamöter
12 Val av ordförande, vice ordförande och kassör
13 Val av övriga ledamöter och suppleanter
14 Val av två revisorer
15 Val av valberedning
16 Fastställande av verksamhetsplan
17 Styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner
18 Övriga ärenden
19 Årsmötets avslutande

God fortsättning Fi-are!

Tack för detta fantastiska år i Fi Region Stockholm. Under 2012 har vi ökat i både medlemsantal och i antal aktiva, och vi har haft massor av fantastiska aktiviteter i Stockholm! Styrelsen och jag vill rikta ett stort tack till dig som gjort det hela möjligt.

Under hösten hyrde vi in oss på Sputnik, en möteslokal i Skarpnäck där vi haft våra möten och våra öppna politikträffar. Lokalen är helt funktionstillgänglig och barnvänlig, och att äntligen ha en lokal där vi kan stanna och bo in oss har varit väldigt bra för vår verksamhet och vi kommer att fortsätta samarbetet med Sputnik under 2013.

Såhär mitt i vintern är det lätt att glömma bort att det även har varit en vår och en sommar. Sedan årsmötet i februari har vi i region Stockholm deltagit på flera manifestationer och demonstrationer, exempelvis 8 mars-demonstrationen, Tillgänglighetsmarschen, Prideparaden, Rätt att bo och Free Pussy Riot. Under Feministiskt Forum på ABF hade vi tre seminarier, bland annat om den tillgängliga staden, och under Pride hade vi flera seminarier och vi fanns på plats varje dag utanför Pride Park. Och jag kan inte låta bli att nämna den fantastiska och populära föreläsningsserie som vi haft på ABF under hösten! Detta är verksamhet vi kommer att fortsätta med under nästa år.

När vi nu går in i 2013 är det dags att börja tänka på valrörelsen. Ju tidigare vi sätter igång desto bättre kommer det att bli. Förutom att vi ska kämpa för att Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen, så kommer vi i Stockholm även att fokusera på ett annat viktigt val: kommun- och landstingsfullmäktige! Under hösten har vi haft ett antal politikträffar då vi diskuterat vår Stockholmspolitik för att verkligen spetsa in oss inför den lokala valrörelsen. Frågor som är viktiga i Stockholm är bland annat bostadsbristen, stöd till kvinnojourerna, kollektivtrafiken och barnomsorgen. Feministiskt initiativ i region Stockholm kommer att driva en valrörelse på aktuella och viktiga frågor för alla de som bor i huvudstaden. Vill du vara med?

En mycket viktig del av vårt arbete och vår förberedelse inför valet har varit att skugga kommunfullmäktige, följa med i det politiska arbetet i Stockholm och skriva debattartiklar och insändare. Genom detta har vi fått god inblick i vilken typ av politik som förs och vad som saknas. Våra aktiva medlemmar i politikutskottet sitter med som åhörare på alla kommunfullmäktigemöten i Stadshuset och deltar i debatten på twitter och bloggar. Vill du vara med i detta spännande arbete kan du läsa mer här.

Den 16 februari 2013 är det dags för årsmöte igen. På årsmötet väljer vi en ny styrelse och hanterar motioner som har kommit in på våra stadgar. Du kommer att få en kallelse och mer info om detta i början på januari.

Vill du kandidera till styrelsen så kan du läsa mer här. Att sitta i styrelsen är både roligt och utvecklande, och det är ett bra sätt att lära sig mer om Fi.

Under våren kommer vi att fortsätta ha politikträffar då vi går igenom vår politik och jämför vår politik med de andra partiernas. Vi kommer också att ha föreläsningar på ABF, vara med på 8 mars, Feministiskt forum och allt annat som kommer i vår väg, och vill du bli aktiv så är det bara att hoppa på! Här kan du läsa mer om vem du kontaktar och vilka olika utskott du kan vara med i.

Jag hoppas att vi ses 2013!

Varma feministiska hälsningar
Frida Fleischer, ordförande Feministiskt initiativ Region Stockholm.

Ps: Glöm inte att förnya ditt medlemskap! Vi skickar tyvärr inte ut inbetalningskort automatiskt utan du måste själv komma ihåg detta. Gå in på våra medlemssidor.