Ny skattesats i Stockholm

Idag enades majoriteten i Stockholm stadshus om vilken skattesats som behövs för att möta de utmaningar som finns i stadens verksamheter. Behovet av att höja ambitionsnivån innebär att skattesatsen justeras upp med 35 öre. Beslutet togs formellt på kommunstyrelsens möte idag.

– Ett samhälle fritt från våld är en förutsättning för jämställdheten. Vi tror att det kan uppnås genom medvetna satsningar på det våldsförebyggande arbetet. Nu stärker vi stadens ekonomi och kan äntligen satsa på det arbetet mot våld och stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Det är satsningar som kommer att stärka både individer och samhället, säger Sissela Nordling Blanco (Fi), ordförande Rådet för mänskliga rättigheter.

Fi Stockholm söker: kanslichef

Feministiskt initiativ i Stockholm har 2014 gjort ett valresultat som resulterat i att vi tar plats i stadshuset med tre mandat. Vi startar nu vårt arbete med att tillsätta tjänstepersoner till vårt kansli i stadshuset. Kansliet kommer bestå av en kanslichef, två politiska sekreterare samt en pressekreterare/kommunikatör.

Då arbetsplatsen är helt ny är en viktig del att utveckla organisation och arbetsmetoder. Kanslichefen kommer att vara ledande i detta arbete men även de politiska sekreterarna och pressekreteraren kommer att vara delaktiga. Kansliet kommer att ha ett nära samarbete med flera av Feministiskt initiativ Storstockholms utskott såsom kommunikationsutskottet och politikutskottet.

Feministiskt initiativ Stockholm söker nu omgående en kanslichef på 100 % – ladda ner ansökan här.

Se även annonser för politiska sekreterare och pressekreterare/kommunikatör.

Om Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Vi utmanar den politiska ordningen och de etablerade partierna med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering.

Stockholm är Sveriges största kommun med ca 900 000 invånare. Kommunen styrs av en rödgrönrosa majoritet bestående av Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Fi Stockholm söker: pressekreterare, politiska sekreterare

Feministiskt initiativ i Stockholm har 2014 gjort ett valresultat som resulterat i att vi tar plats i stadshuset med tre mandat. Vi startar nu vårt arbete med att tillsätta tjänstepersoner till vårt kansli i stadshuset. Kansliet kommer bestå av en kanslichef, två politiska sekreterare samt en pressekreterare/kommunikatör.

Då arbetsplatsen är helt ny är en viktig del att utveckla organisation och arbetsmetoder. Kanslichefen kommer att vara ledande i detta arbete men även de politiska sekreterarna och pressekreteraren kommer att vara delaktiga. Kansliet kommer att ha ett nära samarbete med flera av Feministiskt initiativ Storstockholms utskott såsom kommunikationsutskottet och politikutskottet.

Feministiskt initiativ Stockholm söker nu omgående:
• två politiska sekreterare – ladda ner ansökan här
• pressekreterare/kommunikatör – ladda ner ansökan här.

Samtliga på 100 %.

Se även annons för kanslichef.

Om Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Vi utmanar den politiska ordningen och de etablerade partierna med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering.

Stockholm är Sveriges största kommun med ca 900 000 invånare. Kommunen styrs av en rödgrönrosa majoritet bestående av Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Pressmeddelande: Stockholm inrättar råd för mänskliga rättigheter

Stockholms stad inrättar ett råd som ska samordna stadens arbete för mänskliga rättigheter och se till att alla stadens verksamheter arbetar aktivt mot diskriminering. Rådet kommer att ledas av Sissela Nordling Blanco (Fi) och presenterades idag tillsammans med stadens nio nya borgarråd.

Rådet ska ta fram forskning och beslutsunderlag till politiker och vara en resurs för stadens alla verksamheter. Det ska göra det lättare för skolor, äldreomsorg och socialtjänsten att se över sin verksamhet och stärka ett människorättsbaserat arbetssätt. Rådet ska även se över stadens verksamheter och utbilda personal i stadshuset.

– Arbetet mot diskriminering måste genomsyra alla verksamheter i Stockholm. Med det här rådet och ett rödgrönrosa politiskt styre kommer det arbetet ta fart. Det säger Sissela Nordling Blanco, ordförande för Rådet för mänskliga rättigheter.

Rådet kommer även samla organisationer som kan bidra med kunskap i arbetet för mänskliga rättigheter. Det kommer fungera som ett forum för dialog mellan civilsamhället, rådet och politiker. Ledamöterna kan sedan förmedla synpunkter till andra nämnder och styrelser inom Stockholms stad.

– Vi vill stärka stockholmarnas makt genom att de blir hörda, blir delaktiga och får möjlighet att påverka politiken. Det säger Sissela Nordling Blanco, ordförande för Rådet för mänskliga rättigheter.

pressbild borgarråd
Borgarråden Stockholms stad

Den fullständiga listan över rotlar och borgarråd

Fi del av majoriteten i Stockholms stad

I dag presenterades den rödgrönrosa majoriteten som ska styra Stockholms stad under de närmaste fyra åren, och den plattform som utgör grunden för vårt gemensamma mål: ett jämlikt och jämställt Stockholm.
Sissela presentation majoritet
– I en tid då rasismen breder ut sig måste vi stärka arbetet för de mänskliga rättigheterna. Vår gemensamma plattform lägger grunden för ett jämställt Stockholm fritt från diskriminering. Vi ska förbättra villkoren för papperslösa och EU-migranter, vi ska dra igång arbetet med att hbt-certifiera skolor, vi ska öka stödet till kvinnojourerna och vi ska förbättra arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken genom bland annat heltid som norm för stadens anställda, säger Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Fi i Stockholms stadshus.

Läs plattformen här eller ladda ner som pdf! Vill du ha en kort sammanfattning finns presentationen från pressträffen (pdf) att ladda ned.

Fi Stockholm söker nämndledamöter

Valet till Stockholms kommun 2014 blev historiskt eftersom Feministiskt initiativ för första gången kom in. Fi fick 4,64 % av rösterna vilket gav tre mandat i kommunfullmäktige. Att Feministiskt initiativ nu finns representerat i Stockholms kommunfullmäktige innebär också att vi får möjlighet att tillsätta representanter till flera nämnder. Fi Storstockholms valberedning söker därför efter lämpliga nämndledamöter.

Arbetet i en nämnd

En nämnd kan antingen vara tematisk (facknämnder som arbetar med vissa sakfrågor) eller geografisk (stadsdelsnämnder som arbetar med politiken i en viss stadsdel). Nämnderna tar emot förslag från kommunfullmäktige och lämnar sina synpunkter i yttranden. Nämnderna har även till uppgift att se till att besluten i kommunfullmäktige genomförs. För att se vilka nämnder som finns idag, besök https://evald.stockholm.se/extern/.

Vad det innebär att vara nämndledamot

Att vara nämndledamot innebär att företräda Feministiskt initiativ och driva aktuella frågor utifrån vår politik. Nämndledamöterna deltar vid nämndens sammanträden och läser däremellan in sig på de frågor som ska behandlas. Nämndledamöterna kommer även att leda varsin arbetsgrupp i Fi Stockholm som tillsammans håller sig ajour med och utvecklar det specifika politikområdet. Vidare för nämndledamöterna en regelbunden dialog med våra tre fullmäktigeledamöter. Observera att det inte utgår någon lön för nämndledamöter utan endast arvode, och att uppdraget bedrivs vid sidan av den dagliga sysselsättningen.

Vad vi söker efter hos en nämndledamot
Som nämndledamot behöver du ha god kännedom om de politiska sakfrågor som behandlas i den nämnd du vill sitta i. Du behöver ha samarbetsförmåga och ett stort engagemang för att tillsammans med andra medlemmar utveckla vår politik på området. Du ska vara kommunikativ och bekväm med att föra Fi:s talan inför andra partiföreträdare.

Hur du anmäler intresse

Endast personer som är folkbokförda inom Stockholms kommun kan komma i fråga för att bli nämndledamöter. Vill du företräda Fi i en stadsdelsnämnd krävs det att du är folkbokförd i den stadsdelen. Du ska förstås också vara medlem i Fi.

För att anmäla ditt intresse att företräda Feministiskt initiativ i en av Stockholms kommuns nämnder ber vi dig att ansöka genom att fylla i formuläret via denna länk: http://korta.nu/fissnamnd. Observera att detta ansökningsförfarande gäller för samtliga intresserade medlemmar oavsett om intresse meddelats tidigare. Sista datum att ansöka är tisdag 2014-10-28.

Eftersom vi vill ha en bredd av erfarenheter och kompetenser, och strävar efter en hög representativitet, uppmanar vi samtliga intresserade som överensstämmer med ovan angivna kriterier att ansöka.

Hur urvalsprocessen går till

Valberedningen kommer gå igenom samtliga ansökningar och går vidare med ett urval av dem.

Valberedningen tar slutligen fram ett förslag på lämpliga kandidater som medlemmarna i Fi Stockholm får rösta om vid ett medlemsmöte som väntas äga rum senare i år. Vid årsskiftet börjar arbetet i de nya nämnderna.

Kontaktuppgifter till valberedningen

Har du några frågor kan du vända dig till David Granath på granath.d@gmail.com.