Stockholm satsar mot våld i nära relationer

24 miljoner kronor avsätts till skyddade boenden i Stockholms stads budget för 2016. Det är en tredubbling av stödet på två år. Samtidigt stärks arbetet mot våld i nära relationer i stadens egna verksamheter. Barn på skyddade boenden ska garanteras förskola och skola, bostadsbolagen ska se över förturssystemet för våldsutsatta och socialtjänsten ska kompetensutvecklas. Det är några av satsningarna i Stockholms stads budget för 2016 som presenterades tidigare idag.

– Den rödgrönrosa majoriteten tar nu ett helhetsgrepp om våldsfrågan. Kvinnojourerna får för andra året i rad utökad finansiering. Tidigare har jourerna tvingats ansöka om finansiering år för år vilket har varit skakigt för kontinuiteten i deras verksamheter. Nu kan vi också inleda längre samarbeten för att säkra jourernas långsiktiga finansiering i och med att vi inför idéburet offentligt partnerskap, säger Gita Nabavi (Fi).

Bostadsmarknaden slår hårt mot våldsutsatta barn och vuxna som tvingas lämna sina hem. Därför ska staden nu erbjuda stöd och hjälp till annat boende för de som inte kan återvända. Bostadsbolagen får i uppdrag att öka antalet skyddade boenden, upprätta övergångslägenheter för de som tvingas flytta och se över förturssystemet i bostadskön för våldsutsatta. Idag tvingas kvinnor och barn stanna på kvinnojourerna vilket försvårar att ta emot fler skyddssökande.

– Vi är otroligt imponerade av det fantastisk arbete som kvinno- och tjejjourerna uträttar och vi kan vara en viktig aktör i det arbetet. Jag är mycket glad över den omfattande säkerhetssatsningen mot våld i nära relationen som Stockholm stad nu kan presentera, fortsätter Gita Nabavi (Fi).

Satsning mot våld i nära relationer ur budget 2016

 • Mer pengar till kvinnojourerna.
  En ökning från 8 miljoner 2014 till 21 miljoner 2016.
  Offentligt partnerskap för långsiktig finansiering.
 • Barn som bor på skyddat boende ska garanteras skola och förskola.
 • Bostadsförsörjningen för våldsutsatta.
  Öka antalet skyddade boenden.
  Fler genomgångsbostäder för våldsutsatta som tvingas flytta.
  Se över förturssystemet i bostadskön.
 • Förstärkt arbete mot våld i stadsdelsnämnderna.
  Mer pengar till socialtjänsten.
  Utreda egen budgetpost för våld i nära relationer.
 • Kompetensutveckling av socialtjänsten i bemötande av våldsutsatta och våld i hederns namn.
 • Nya rutiner för att stötta kvinnojourer som tvingas byta lokaler.
 • Särskilda satsningar på våldsutsatta papperslösa.

Budgeten i sin helhet hittar du här.

För vidare information:
Zandra Bergman

Pressekreterare
Feministiskt initiativ
+46 761 22 91 75
zandra.bergman@stockholm.se

Stockholms stad instiftar MR-pris till minne av Katarina Taikon

Stockholms stad instiftar nu ett nytt pris till minne av Katarina Taikon. Prissumman är 100 000 kronor. Priset ska uppmärksamma och premiera aktivister som genom sitt arbete främjar och skyddar mänskliga rättigheter i Stockholm stad.

– Det är enormt glädjande att vår mammas arbete får ett erkännande och kan användas i en positiv anda för mänskliga rättigheter. Vi hoppas att priset både blir en påminnelse om historien men också en uppmuntran för de personer och krafter som är verksamma i vår tid, säger Angelica Ström och Michael Langhammer, barn till Katarina Taikon.

Katarina Taikon inledde i början av 1960-talet ett pionjärarbete för de svenska romernas rätt till bostäder, skola och arbete. Hennes kamp fick ett enormt genomslag och hon blev en stridbar folkbildare. Katarina Taikon är också en älskad författare till böckerna om den romska flickan Katitzi.

– Med det här priset vill vi uppmärksamma Katarina Taikon och hennes gärningar som människorättsaktivist. Kampen för romers rättigheter är dessvärre lika aktuell idag. Vi ser fortsatt diskriminering av romer såväl i Stockholm som i övriga Europa, säger, Gita Nabavi (Fi), ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholm stad.

Det är kommunstyrelsen som instiftar det nya priset som årligen ska delas ut till en person eller organisation som försvarar mänskliga rättigheter. Priset instiftas som en del i den rödgrönrosa majoritetens ambition att stärka arbetet för mänskliga rättigheter i Stockholms stad.

– Feministiskt initiativ har länge velat uppmärksamma Katarina Taikons kamp för romers rättigheter men också kraften i aktivism som politiskt verktyg. Nu senast när ett helt civilsamhälle rest sig för att solidarisera med utsatta EU-medborgare och för ett värdigt flyktingmottagande, fortsätter Gita Nabavi.


För vidare information:
Zandra Bergman
Pressekreterare 
+46 761 22 91 75

 

Pressinbjudan: Fi utvecklar ny kulturpolitik med start i Tensta

Med sikte på valet 2018 samlas nu Feministiskt initiativ för att utveckla partiets kulturpolitik. Startskottet går söndag den 11:e oktober i Tensta konsthall där Gudrun Schyman, partiledare, och Sofia Lundin, Stockholms stads kulturnämnd, finns på plats. Visionstalar gör bland annat Jonas Franksson från STIL och Hatice Akalinci från Kvinnocenter Tensta-Hjulsta.

– Om vi vill ha ett jämställt och demokratiskt samhälle fritt från diskriminering måste vi ha ett fritt kulturliv. Kulturen hjälper oss att odla vår empati och fantasi och inte slutar tänka självständigt, säger, Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

– Det har varit ett stort intresse inför mötet i Tensta, vilket känns väldigt roligt! Vi vet att det finns många kulturarbetare som är engagerade i de frågor som Fi driver och att det finns en stark vilja att skapa en kulturpolitisk plattform som låter alla röster, uttryck och erfarenheter ta plats, säger, Sofia Lundin, gruppledare för Feministiskt initiativ kulturnämnden Stockholms stad.

STARTSKOTT FÖR NY KULTURPOLITIK
När: söndag den 11:e oktober kl. 14:00
Var: Tensta konsthall, Taxingegränd 10, Stockholm

Gudrun Schyman, partiledare, Camilla Backman, kulturutskottet Skuggriksdagsgrupp, & Anders Jacobson, koordinator kulturpolitisk arbetsgrupp, håller i mötet. Sofia Lundin, gruppledare Kulturnämnden, berättar om kultursatsningarna i Stockholms stad.

VISIONSTALARE

 • Alle Eriksson. förläggare Rabén & Sjögren och styrelsemedlem i TRYCK, deltar på distans
 • Jonas Franksson, skådespelare, politisk talesperson på STIL och projektledare för Medborgargolvsprojektet
 • Hatice Akalinci, Kvinnocenter Tensta-Hjulsta
 • Sara Parkman, folkmusiker, konstnär och radiojournalist
 • Vanja Hermele, genusvetare och författare, deltar via text på distans

För mer information:
Zandra Bergman
Pressekreterare

Efter medlemsmötet: Ett år efter valet – rosa politik idag och i framtiden

Fi Järfälla och Upplands-Bro bjöd in på möte för hela Fi Storstockholm i Jakobsbergs centrum. Med ett rosa humör valdes olika nämndepersoner och medlemmar till valberedningen där både nya och erfarna Fi:are nu tagit plats. Bland annat Devrim Mavi och Lisa Palm pratade om förtursköer, MR-råd, kvinnojourer, EU-migranter, socialtjänsten, barnsatsningar och andra områden där Fi i Stockholms stadshus jobbat stenhårt och fått igenom förändringar det senaste året. Självklart avslutades det hela med tårta!

Feministiskt initiativ presenterar rapport: 1 år i stadshuset

Idag presenterar Feministiskt initiativ en rapport om det första året i Stockholms stadshus. I rapporten redogör partiet för vad det innebär att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken och på vilka sätt Feministiskt initiativ gör skillnad i Stockholmspolitiken. 

– Vi kan blicka tillbaka på ett lärorikt första år. Feministiskt initiativ bygger sin politik på 10 års erfarenhet av utomparlamentariskt arbete, skillnaden är att vi nu kan påverka inifrån. Vi har tagit plats i maktens rum, men prioriteringarna är fortfarande desamma, säger Gita Nabavi, gruppledare för Feministiskt initiativ.

Många lever i föreställningen att Sverige är ett land fritt från förtryck och brott mot de mänskliga rättigheterna. Men Stockholm och Sverige har fortfarande stora utmaningar. Stockholm behöver ett självständigt feministiskt parti som sätter mänskliga rättigheter, feminism och antirasism högst på den politiska dagordningen.

– Mänskliga rättigheter utgör grunden för Feministiskt initiativs politik. Vi har satsat på kvinnojourerna, stärkt barnrättsperspektivet och envist försvarat EU-medborgares rättigheter. Det smittar av sig. Vi får feminister och antirasister i andra partier att bekänna färg, fortsätter Gita Nabavi.

Läs hela rapporten:
1 år i stadshuset – Feministiskt initiativs inträde i Stockholmspolitiken

För mer information:
Zandra Bergman
Pressekreterare
Feministiskt initiativ
zandra.bergman@stockholm.se
+46 761 22 91 75

Feministiskt initiativ efter valen 2014 

I valet fick Feministiskt initiativ 4,64 procent av stockholmarnas röster vilket innebar tre av totalt 101 platser i Stockholms kommunfullmäktige. Feministiskt initiativ ingår sedan valet i den styrande rödgrönrosa majoriteten. I majoritetssamarbetet ansvarar Feministiskt initiativ för mänskliga rättigheter. Utöver tre ordinarie platser i kommunfullmäktige finns partiet representerat i elva av stadens sak- och stadsdelsnämnder.

Feministiskt initiativ tog efter valen 2014 plats i EU-parlamentet och i 13 kommuner runt om i landet. Tillsammans med feminister i andra partier driver vi där en politik för människors lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klass, sexualitet, funktionalitet, könsuttryck eller religiös övertygelse.

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna.