Stockholm: Valberedningens förslag på nämndledamöter

Nu presenterar Fi Storstockholms valberedning de nominerade till ledamotsplatser i Stockholms stads nämnder.

Feministiskt initiativ har för få mandat i kommunfullmäktige för att automatiskt få nämndplatser, men eftersom vi är del av majoritetsstyret har de övriga partierna delat med sig av sina platser i åtta facknämnder och i fyra stadsdelsnämnder, en ordinarie plats och övriga ersättarplatser.

I Rådet för mänskliga rättigheter är Sissela Nordling Blanco ordförande. Där kommer vi dessutom få en ersättarplats som valberedningen också har berett.

De nominerade är:

Facknämnder
Arbetsmarknadsnämnden (ersättare): Armina Etminan
Kulturnämnden (ersättare): Sofia Lundin
Kyrkogårdsnämnden (ersättare): Lilia Manzoor Hultman
Socialnämnden (ordinarie): Anna Rantala Bonnier
Trafik- och renhållningsnämnden (ersättare): Malin Ericson
Utbildningsnämnden (ersättare): Jenny Sandsten
Äldrenämnden (ersättare): Isabella Pettersson
Överförmyndarnämnden (ersättare): Alexandra Byröd

Stadsdelsnämnder
Enskede-Årsta-Vantör (ersättare): Victoria Kawesa
Hässelby-Vällingby (ersättare): Kristina Henkel
Södermalm (ersättare): Michelle Jangmyr
Älvsjö (ersättare): Anna Göthner

Rådet för mänskliga rättigheter (ersättare): Foujan Rouzbeh

Nämndledamöterna väljs på medlemsmötet på söndag 30 november, anmäl dig här!

Stockholm: Aktivera dig lokalt

Som ni säkert vet står vi inför en omorganisering efter valet. Feministiskt initiativ Storstockholm har nu över 7.800 medlemmar och hela 5.900 av dem finns i Stockholms stad, och nu vill vi sprida verksamheten genom att starta upp 14 nya medlemsgrupper i Stockholm. Haka på från start!

Nu behöver vi er hjälp att utforma Fi:s lokala verksamhet. Därför skickar vi nu ut en enkät med några enkla frågor som vi behöver svar på innan den 14 december: http://goo.gl/forms/6Vso1xollT.

Stadsdelsgrupper är en förutsättning och ett forum för en lokalt förankrad rörelse som bedriver och sprider vår gemensamma politik och engagerar från gräsrotsnivå och uppåt.
I stadsdelsgruppen kan en oavsett bakgrund eller förutsättningar, som ny eller erfaren medlem, göra sin röst hörd, arbeta med frågor en är intresserad av och påverka politiken, utveckla Fi:s verksamhet och sprida vårt budskap.

Inom stadsdelsgrupperna kommer det att finnas olika roller och saker att göra. Gruppen kan även ses som en mötesplats där en kan ha studiecirklar och hänga med andra, diskutera och filosofera kring intersektionella frågor, baka, och så vidare. Oavsett vad du är intresserad av att göra finns här möjligheten att göra detta.

Till stadsdelsgruppernas hjälp finns en arbetsgrupp för stadsdelsorganisering inom medlemsutskottet. Gruppen för stadsdelsorganiseringen hjälper till vid uppstart, ger löpande stöd och rådgivning och är kontakten mellan de lokala grupperna och de centrala utskotten inom Fi Storstockholm.

Har ni frågor eller kommentarer så får ni mer än gärna mejla oss på stadsdelar@fistockholm.se.

Rosa hälsningar
Stadsdelsorganiseringsgruppen

Kandidera till Fi Storstockholms styrelse

karusellbildVill du delta i det viktiga arbetet med att leda Feministiskt initiativ Storstockholm? Eller vet du någon annan som du tror skulle passa för uppdraget?

Styrelsen leder och samordnar Fi Storstockholms arbete. Den nya styrelsen kommer gemensamt att forma sina egna arbetssätt. Politiken drivs i första hand i kommun- och landstingsutskotten.

Fi Storstockholm är en avdelning till Feministiskt initiativ och omfattar Stockholms län. Avdelningen driver egen verksamhet på länsnivå och samordnar och stödjer länets medlemsgrupper på kommunnivå. Den egna verksamheten innefattar administration, kommunikation, politik, medlemsverksamhet, bildning och evenemang.

Att leda Fi Storstockholm är roligt, stimulerande och lärorikt men kräver också en hel del tid. Under 2015 kommer vi att inleda ett omfattande utvecklingsarbete av organisationen, och stora delar av det ligger på styrelsen. Utöver det löpande styrelsearbetet kommer ledamöterna alltså att ansvara för att driva de olika utvecklingsområdena, enskilt eller i grupp. Det viktigaste är därför att du som kandiderar har möjlighet att prioritera styrelsearbetet framför andra fritidsaktiviteter.

Valberedningen söker nu 11 styrelseledamöter och två revisorer. Samtliga väljs på två år. Du måste vara medlem i Feministiskt initiativ och bo i Storstockholm, men behöver inte ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Vi strävar efter mångfald bland styrelseledamöterna vad gäller bakgrund, erfarenheter och olika slags kompetens. Viktigast är dock ditt engagemang och din tid!

För att kandidera eller nominera andra, fyll i formuläret här: http://goo.gl/forms/mYJS50dGrb.

Viktiga datum
31 december 2014 – sista datum för att kandidera och/eller nominera andra till Fi Storstockholms styrelse.
2 februari – valberedningens förslag på ny styrelse ska vara klart.
28 februari – Fi Storstockholms årsmöte.

Närmare information om årsmötet kommer senare, med styrelsens kallelse.

Intervjuer kommer att ske i januari. Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Välkommen!

/Valberedningen

Budget för Stockholms stad 2015

medborgardemokrati_megafonIdag presenterade den politiska majoriteten i Stockholms stad finansborgarrådets förslag till budget för Stockholm 2015.

– Den feministiska och antirasistiska politiken syns mer än någonsin tidigare i stadens budget. Vi gör Stockholm till ett föredöme som en jämlik och öppen stad där alla människor kan utvecklas och färdas väl genom livet. Ett viktigt steg i den riktningen är de ökade insatserna mot våld i nära relationer, säger Sissela Nordling Blanco (Fi), ordförande Rådet för mänskliga rättigheter.

Budgeten finns på Stockholms stads hemsida, och det finns även en sammanfattning att ladda ner (pdf).

Stort intresse för nämndplatser i Stockholm

I tisdags var sista dagen att anmäla intresse för att sitta i en nämnd för Feministiskt initiativ i Stockholms stad, och hundratalet medlemmar har skickat in en ansökan.

Fi_flyttar_in– Eftersom vi har sjudubblat vårt medlemsantal sedan februari när vi tog vår lista, valde vi att gå ut med en öppen nomineringsfråga till nämnderna. Vi har alltid haft många kompetenta medlemmar, och nu har vi möjligheten att bredda oss ännu mer, säger Malin Ericson, ordförande Fi Storstockholm.

Det är fortfarande inte klart i vilka nämnder Fi kommer att ta plats, men valberedningen arbetar utifrån förutsättningen att ledamöter krävs i alla nämnder.

– Vi har fått in över 110 ansökningar från intresserade medlemmar. Bland dem finns före detta kandidater från våra listor, både till Stockholms stad och till riksdagen, men också många nya namn med stor kompetens. Det ser mycket bra ut, säger David Granath, sammankallande för valberedningen.