Vi syns mer, vill du hjälpa oss?

Igår hade vi möte med utskottet för kommun- och landstingsskuggning. Det är ett långt och krångligt namn på en av de två viktigaste delarna av vår verksamhet (den andra är medlemsverksamheten) – enkelt uttryckt är det den grupp som ska föra ut och driva vår politik och, när det behövs, skapa underlag till nya ställningstaganden utifrån aktuella politiska frågor. Läs gärna mer om utskottet här!

Den senaste tiden har vi ägnat oss att skriva debattartiklar och insändare i lokalpressen. I slutet av januari hade vi en insändare inne i Mitt i Östermalm (se s. 2) och igår kunde vi se ytterligare en i bl.a. Mitt i Vasastan och flera Mitt i-upplagor. (Klicka på bilden för större text!)

Nu behöver vi, som alltid, fler som vill vara med i politikarbetet! Det är som vanligt bara att dyka upp på våra möten, men om du vill engagera dig lite mer och få mer info om vad som händer i politiken, skicka då ett mejl till stockholm@feministisktinitiativ.se eller till Johannes Höier Sörensen, regionsrepresentant och utskottsansvarig, på johannes.hoier.sorensen@feministisktinitiativ.se.

Välkommen!

Möte med utskottet för kommun- och landstingsskuggning 28/2

Ta med er papper och penna, laptop eller skrivplatta, tidningsutklipp eller bloggidéer! Vi sitter ned och arbetar tillsammans kring aktuella politiska frågor som på ett eller annat sätt relaterar vår politik till det som bestäms i kommunfullmäktige!

Observera! Ny lokal!

Tid: 28 februari, kl. 18:00-20:00
Plats: Sensus, Klara Södra Kyrkogata 1 (karta). Använd porttelefonen (instruktioner kommer att finnas) vid entrén.
Tillgänglighet: God.

Kontaktperson: Johannes Höier Sörensen
Mejl: johannes.hoier.sorensen@feministisktinitiativ.se

Tips: Seminarium Invandrade kvinnor och arbetsmarknaden

Invandrade kvinnor och arbetsmarknaden
Tid: 29 februari kl. 13.00-15.00
Plats: L4-17, Riksdagen, Mynttorget 2
Arrangör: Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn i samarbete med riksdagens manliga nätverk
Anmälan: charlotte.albrektson@riksdagen.se

Arbetsmarknaden och invandrade kvinnors möjligheter
Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn anordnar i samband med 8 mars ett seminarium om invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden, möjligheter och hinder, samt i hemmet. Forskning visar att invandrarkvinnor ofta har sämre positioner i det svenska samhället. De möter många olika former av diskriminering i sin vardag. Nätverket vill vi belysa detta och förhoppningsvis kan seminariet även leda till förslag på åtgärder.

Inledning: Amineh Kakabaveh
I panelen:
– Mehrdad Darvishpour, Stockholms universitet
– Elin Landell, Arbetsmarknadsdepartementet
– Anna Giotas Sandquist, kommunledningsförvaltningen i Botkyrka
– Josefin Bring (V)
– Maria Stenberg (S)
Avslut: Henrik Ripa

Mehrdad Darvishpour är fil.dr. i sociologi och senior lektor vid Stockholms universitet och Mälardalens Högskola. Darvishpour har genomfört ett antal studier på temat kön, etnicitet och familj. Han kommer under seminariet att tal kring familjekonflikter i och med migration och dessas påverkan på jämställdhet; de hinder och barriärer som kvinnor med invandrarbakgrund möter i hemmet och på arbetsmarknaden.

Elin Landell, tidigare chef för enheten för integration och urban utveckling på Arbetsmarknadsdepartementet, är särskild utredare i utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare, AKKA-utredningen. AKKA-utredningen ska, senast den 15 oktober 2012, lämna förslag på åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare. Den 1 mars 2012 ska ett delbetänkande lämnas, där en kartläggning av nyanlända utrikes födda föräldrars uttag av föräldrapenning redovisas.

Anna Giotas Sandquist är utredningschef på kommunledningsförvaltningen i Botkyrka. Hon kommer under seminariet att tala på temat Från osynlighet till jobb – en ödesfråga för en jämställd, hållbar samhällsutveckling i Botkyrka.

Välkommen till ett seminarium med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn, i samarbete med Varken hora eller kuvad och riksdagens manliga nätverk.

Diskussion kring genuspedagogik – rapport från förra medlemsträffen

I dag är det dags för medlemsträff igen, men först kommer här en rapport från förrförra tisdagen:

På senaste medlemsträffen med Fi Region Stockholm diskuterade vi olika sorters material kring genuspedagogik. Jenny Sandsten, ordinarie i skuggriksdagsgruppens utbildningsutskott, hade med sig fakta- och skönlitteratur, Kiwi och monsterhund, den första bok där hen används genomgående, underbart normkritiskt metodmaterial från Rädda barnen, Friends och Deja-rapporten (ett betänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan, tillsatt av regeringen, SOU 2010-99).

Annica Styrke (som nu är reserv i FiRS styrelse) och Karin Wiklund berättade om sitt examensarbete på lärarutbildningen där de kommit fram till en rad bra saker kring Deja-rapporten, bl.a. att den konstaterar ojämställdhet men kommer med få och ganska oklara problemlösningar. Rapporten tar ställning för att pojkar skulle vara biologiskt mindre mogna och att inga resurser krävs för att skapa jämställdhet. Ett steg fram och två ett steg tillbaka.

FI ser som ni vet jämställdhetsproblemen i skolan och vill lösa dem med mängder av maktkritiskt perspektiv och resurser! Läs mer i våra politiska dokument kring utbildningspolitik!

Dramalabbet: Den stora efterfesten

Feministiskt initiativ Region Stockholm inleder samarbete med Dramalabbet!

Feministiskt initiativ och Integrationsteatern (i samarbete med Dramalabbet) vill bjuda in dig till föreställningen Den stora efterfesten. Du får gå för mer än halva priset, 60 kr (ordinarie 120–180kr) hela spelperioden ut, boka till info@dramalabbet.com, uppge Fi! så får du rabatten i kassan.

Efter föreställningen den 23 februari (19.00) är du också varmt välkommen att stanna kvar på Dramalabbet för ett samtal mellan Fi, de bägge teatrarna och inte minst publiken:

Relationen mellan politiken och kulturen
Kan man kombinera dem, går det kanske att göra kulturen politisk och politiken kulturell? Eller är det så att faktiskt all kultur redan är politisk? Samtala med oss om teaterns möjlighet som ett inlägg i samhällsdebatten. Vi kanske under kvällen rent av kan inspirera varandra till nya spännande projekt inför nästa val?

Så kom och titta på Den stora efterfesten, bli bjuden på kaffe och stanna kvar på ett spännande och inspirerande samtal.

Välkomna!

DEN STORA EFTERFESTEN

Av prisbelönta och Dramaten-aktuella Johanna Emanuelsson

I köket står Mirjam och Gertrude framför ett berg av disk. På andra sidan väggen pågår det stora kalaset, med massor av inflytelserika gäster. Nu har det hela övergått i en galen efterfest. Samtalet mellan Mirjam och Gertrude återspeglar historier om maktlöshet, om kamp för ett anständigt liv, om drömmar, hemligheter, lycka – om livet självt. Sångerskan Judit förirrar sig plötsligt från festen och slår sig ner med diskarna. Efterfesten börjar mer och mer likna en krigszon. Läget är kritiskt. Det enda som är säkert är att likt alla fester som någonsin har ägt rum, så måste även den här ta slut och någon måste betala notan.

”Emanuelssons pjäs försvarar med patos kökspersonalen och flackar med blicken över världens orättvisor.” – DN

”Samtidigt får vi lära känna tre kvinnor, som alla på ett personligt sätt drabbas av den stora efterfesten. Sannamari Patjas som den karga Mirjam, Kudzai Chimbaira som den uttrycksfulla Gertrude och Ann-Charlotte Franzén som den neurotiska Judit presenterar den mänskliga sidan av de samhälleliga problemen. Något som de gör med humor och värme för sina rollpersoner.” – Kulturbloggen

Spelas torsdagar till lördagar 19.00 och söndagar 16.00 februari ut.

www.dramalabbet.com

http://www.youtube.com/watch?v=EyOCgohMjy8

Tid: Torsdag 23/2, kl. 19.00-21.00
Plats: Östgötagatan 2. T-bana: Slussen
Tillgänglighet: God

På tisdag 21/2 är det dags för medlemsträff igen

Denna tisdag är det fokus på konkret planering av aktiviteter! Vi kommer att ägna oss åt en del praktiska saker inför 8 mars, men även planering inför den stundade Fi-loppisen. Det kommer även att finnas affischer för 8 mars som en kan få med sig hem om viljan finns att affischera sitt bostadsområde. Vi kommer även att påbörja planering kring Fi:s födelsedag som infaller i början av april.

Tid: Tisdag 21/2, 18–20.30
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (karta), t-banestation Telefonplan. Tillgängligheten är okej – det går bra att ta sig in med rullstol etc., dock finns inga anpassade toaletter.

Fi Region Stockholm har valt två regionsrepresentanter

I går, lördagen den 11 februari, höll Fi Region Stockholm årsmöte i Bagarmossens Folkets hus. Dryga trettiotalet medlemmar samlades för att gå igenom förra årets verksamhet och välja ny styrelse och, för första gången, två regionsrepresentanter vars uppgift kommer att vara att föra fram FiRS lokala och regionala politik.

Till regionsrepresentanter valdes Malin Nordkvist, aktiv i Fi Värmdö, och Johannes Höier Sörensen, aktiv i Fi Stockholm och tidigare ledamot i FiRS styrelse.

Till styrelse valdes Frida Fleischer, ordförande, Malin Ericson, vice ordförande, Kajsa Fogelberg, kassör, och ledamöterna Gun Lindberg, Helena Molin, Johanna Andersson, Märit Rönnols, Sahar Mosleh och Siri Källgren. Reserver blev Daniel Jangmyr, Madelen Lundin och Annica Styrke.

Till revisorer valdes Jessica Dahlin och Maria Mårsell. Till valberedning valdes Carl Emanuelsson, Jenny Bengter, Jenny Sandsten, Johan Palme och Linnea Bruno.

Mötet beslöt också om en stadgeändring som innebär att styrelsens mandatperidod ändras från ett år till två år. Den ändringen börjar gälla från och med den styrelse som väljs 2013.

Möte med utskottet för kommun- och landstingsskuggning 16/2

Välkommen till skuggmöte!

På föregående möte skrev vi ihop en insändare om allas rätt till rättvisa träningstider. Något liknande ska vi försöka upprepa på nästa möte!

Ta med er papper och penna, laptop eller skrivplatta, tidningsutklipp eller bloggidéer! Vi sitter ned och arbetar tillsammans kring aktuella politiska frågor som på ett eller annat sätt relaterar vår politik till det som bestäms i kommunfullmäktige!

Datum: 16 februari 2012
Tid: 18:00-20:00

Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (karta), t-banestation Telefonplan. Tillgängligheten är okej – det går bra att ta sig in med rullstol etc., dock finns inga anpassade toaletter.

Kontaktperson: Johannes Höier Sörensen,
Mejl: johannes.hoier.sorensen@feministisktinitiativ.se

Medlemsträff tisdag 7 februari

Tisdagens medlemsträff är en av våra diskussionskvällar, och temat är genus i skolan. Samtalsledare Jenny Sandsten kommer bland annat att kort presentera en rapport från Delegationen för jämställdhet i skolan och berätta om ett lyckat genusprojekt hon gjorde på en förskola.

Tid: Tisdag 7/2, kl. 18–20.30
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (karta), t-banestation Telefonplan. Tillgängligheten är okej – det går bra att ta sig in med rullstol etc., dock finns inga anpassade toaletter.

Mycket välkomna!